+358 20 198 6464 sales@cheos.fi

Tuotteet

KONENÄKÖ

Konenäöllä tarkoitetaan tuotteesta kameralla otetusta kuvasta tehtyjä mittauksia ja niiden vaatimaa kuvaprosessointia, sekä tähän tarvittavaa laitteistokokonaisuutta (valaistus, kamerat, ohjelmistot jne.). Konenäöllä voidaan esim. laskea tuotteista otetuista kuvista kappalemääriä, tai tehdä muotojen, dimensioiden, mittatoleranssien, erilaisten virheiden, värien tai sijainnin mittauksia. Konenäköä käytetään tuotannossa  mm. laaduntarkastukseen, luokitteluun ja tuotteiden tunnistamiseen esim. automatisoitua tuotteiden pakkausta tai poimintaa varten.

Cheos Oy toimittaa mekaniikkaa lukuunottamatta kaikki konenäköprojekteissa tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot. Meillä on asiantuntemus komponenttien, ohjelmistojen ja kokonaisten järjestelmien suunnitteluun. Teemme myös tarvittaessa konenäköprojekteja pääasiassa Matrox Design Assistant -kehitystyökalulla.

MIKROSKOPIA

Mikroskopiassa visualisoidaan paljaan ihmissilmän erotuskyvylle näkymättömiä kohteita. Mikroskoopit jaetaan yleensä kolmeen eri luokkaan joihin kuuluvat optiset mikroskoopit, elektronimikroskoopit ja koetinpyyhkäisymikroskoopit (atomivoimamikroskooppi (AFM) ja tunneloiva pyyhkäisymikroskooppi (STM). Jokaisesta luokasta löytyy useita sovelluskohtaisia alaryhmiä joita käytetään laajasti materiaalitutkimuksessa ja biotieteissä.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME