+358 20 198 6464 sales@cheos.fi

Tuotteet

KONENÄKÖ

Laajasti ottaen termillä ”konenäkö” tarkoitetaan teollisuudessa prosessia, jossa hyödynnetään digitaalista videokuvaa ja jonka tehtävänä tuotantoprosessissa on mm. erilaiset laaduntarkastus-, mittaus-, osientunnistus-, ohjaus- ja säätötehtävät.

MIKROSKOPIA

Mikroskopiassa visualisoidaan paljaan ihmissilmän erotuskyvylle näkymättömiä kohteita. Mikroskoopit jaetaan yleensä kolmeen eri luokkaan joihin kuuluvat optiset mikroskoopit, elektronimikroskoopit ja koetinpyyhkäisymikroskoopit (atomivoimamikroskooppi (AFM) ja tunneloiva pyyhkäisymikroskooppi (STM). Jokaisesta luokasta löytyy useita sovelluskohtaisia alaryhmiä joita käytetään laajasti materiaalitutkimuksessa ja biotieteissä.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME

Sinimäentie 10 C, 02630 Espoo
+358 20 198 6464
sales@cheos.fi

Pyydä lisää tietoa tuotteista ja ratkaisuista

5 + 12 =