Etusivu > Yritys > Ympäristöasiat 
recycling
Olemme SELT ry:n jäsenyritys. SELT ry huolehtii maahantuojien kierrätysvastuiden toteuttamisesta eli sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä, informaation jakamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. Yhdessä muiden tuottajayhteisöjen kanssa SELT ry on perustanut keskitettyjä palveluita tarjoavan Elker Oy:n huolehtimaan asioiden hoitamisesta käytännössä.

recycling

Cheos Oy on liittynyt RINKIin, joten kannamme lakisääteisen tuottajavastuumme pakkauksistamme Suomessa. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. Rinki vastaa siitä, että yritykset voivat hoitaa pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa vaivattomasti ja tehokkaasti.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

  • järjestää valtioneuvoston asetuksen (518/2014) mukaisesti tuottajayhteisöjen valtuuttamana valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräyksen sekä lasipakkausten kierrätyksen. Rinki-ekopisteverkosto aloittaa toimintansa 1.1.2016.
  • rekisteröi yritykset, jotka tuotteidensa mukana toimittavat pakkauksia Suomen markkinoille ja ovat tehneet Ringin kanssa sopimuksen
  • tilastoi ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritykset vuosittain ilmoittavat Ringille
  • laskuttaa tuottajayhteisöjen valtuuttamana pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut
  • raportoi viranomaisille Rinkiin liittyneet yritykset sekä lainsäädännön vaatimat pakkaustilastot. Tilastoista ilmenevät vain pakkausmateriaalien kokonaismäärät.
  • neuvoo pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa
  • valvoo pakkaajien etuja


Vähennämme toimistopaperin käyttöä sähköisten toimintatapojen tehostamisella ja lisäämisellä. Lajittelemme toimistolla syntyvän jätteen kiinteistön lajittelumahdollisuuksien mukaisesti.