Jäsenyydet :: Cheos
Etusivu > Yritys > Jäsenyydet 

Cheos Oy on jäsen seuraavissa verkostoissa:

Finnish Society of Automation


Vision Club of Finland, Konenäköjaosto on Suomen Automaatioseuran jaosto, englanninkieliseltä nimeltään Vision Club of Finland. Jaoston tavoitteena on syventää jäsentensä ammattitaitoa ja konenäköteknologian tuntemusta ja siten edesauttaa konenäön hyväksyntää teollisuudessa ja edistää sen tehokasta käyttöä prosessien ja tuotteiden laadun hallinnassa.

Photonics Finland

Suomen fotoniikan seura ry,  Photonics Finland, on ensinnäkin yritysvetoinen teknologiaverkosto, joka edistää Suomen fotoniikkateollisuuden toimintaedellytyksiä, sekä toiseksi akateeminen yhdistys, joka jatkaa Suomen optiikan seura ry:n toimintaa.
Photonics Finland on Euroopan optiikan seuran, European Optical Society (EOS), täysjäsen ja kaikki Photonics Finlandin jäsenet ovat siten myös EOS:n henkilöjäseniä. Yhdistys on myös jäsen Tieteellisen Seurain Valtuuskunnassa (Federation of Finnish Learned Societies) TSV ja ICO(International Commission for Optics).
Photonics Finland kehittää fotoniikka-alaa Suomessa perustutkimuksesta uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen asti. Photonics Finland kehittää uusia liiketoiminta- ja tutkimusavauksia, ja valjastaa siten fotoniikka-alan täyden potentiaalin erilaisilla aloilla terveydenhuollosta energiatehokkuuteen ja turvallisuudesta tuotantoon ja ympäristöystävällisyyteen.


Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Suomen 90 000 työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu 50 000 yritystä.

kauppakamarin jäsenyys

The Helsinki Region Chamber of Commerce (HRCC)