Etusivu > Tuotteet > Konenäkö > Valonlähteet 

Konenäkö

Laajasti ottaen termillä ”konenäkö” tarkoitetaan teollisuudessa prosessia, jossa hyödynnetään digitaalista videokuvaa ja jonka tehtävänä tuotantoprosessissa on mm. erilaiset laaduntarkastus-, mittaus-, osientunnistus-, ohjaus- ja säätötehtävät.

Konenäköä käytetään yleisesti mm. tuotantolinjoilla pakkaustehtävissä toimivissa robottisoluissa kappaleiden paikoitukseen (kamera toimii robotin ”silmänä”).  Konenäköjärjestelmiä käytetään myös esim. valvomaan ja tarkastamaan tuotteiden virheettömyyttä tuotantolinjalla. Tällaiseen konenäköön kuuluu usein suurta laskentatehoa vaativaa hahmontunnistusta ja mittausta erityisten konenäköohjelmistojen avulla.

Aikaisemmin konenäköjärjestelmien ohjelmistot perustuivat useimmiten PC –sovelluksiin, joissa kameran ottama kuva analysoitiin PC:ssä. Nykyisin on mikrotekniikan kehityksen ja miniaturisaation takia yhä enenevässä määrin siirrytty ”älykameroihin”, joissa prosessointi on siirretty itse kameraan. Tällainen kamera kykenee suorittamaan siihen ohjelmoitua konenäköprosessointia itsenäisesti, ja esim. antamaan suoraan ohjaustietoa muulle automaatiojärjestelmälle. Toisaalta kehitys on myös mahdollistanut hajautetun laskennan hyödyntämisen konenäössä, jolloin saadaan mahdollisimman kustannustehokkaasti toteutettua suuri määrä mittaustehtäviä keskittämällä laskenta sitä varten varatulle konenäköpalvelimelle.